M-Prog Vedlikehold Endringslogg

 1. 5.130 – 27.02.2019 (Verkstedliste, SafeSeaNet)
 2. 5.129 – 18.02.2019 (Arbeid/lønn, Autoreconnect, Bruker, Avfall)
 3. 5.128 – 13.02.2019 (Reservedeler, Verkstedlister)
 4. 5.126 – 09.02.2019 (Bakgrunner, skjema design)
 5. 5.124 – 07.02.2019 (Skjema, reservedeler)
 6. 5.123 – 31.01.2019 (PO, Avvik, Deler, Risiko, Sertifkater)
 7. 5.120 – 13.01.2019 (Avvik, TimeStatusDisplay, PO, Dok.Utskrift, AutoRelogin)
 8. 5.119 – 11.12.2018 (histrikk, del, epostvarsel, verkstedliste, kjemikalie)
 9. 5.118 – 11.12.2018 (Risikoanalyse, Flytt historikk, Flytt del)
 10. 5.117 – 28.11.2018 (Risikoanalyse, Vedl.plan)
 11. 5.116 – 26.11.2018 (Risikoanalyse)
 12. 5.115 – 25.11.2018 (Verkstedliste, Risikovurdering)
 13. 5.114 -14.11.2018 (Bunkring, Ved.Analyse, PO)
 14. 5.113 – 23.10.2018 (Kjemikalier, Verkstedliste)
 15. 5.112 – 14.10.2018 (Komponent oversikt)
 16. 5.111 – 08.10.2018 (Skjema, Avfall)
 17. 5.110 – 04.10.2018 (Avvik, PO, Fremside status)
 18. 5.109 – 18.09.2018 (Skjema, Avfall)
 19. Ver 5.108 – 30.07.2018 (PO, hent deler)
 20. Ver 5.107 – 26.07.2018 (Komponent valgfri tittel)
 21. 5.106 – 10.07.2018 (Reservedeler)
 22. 5.104 – 06.07.2018 (Reservedeler)
 23. 5.103 – 28.06.2018 (Avfallslogg)
 24. 5.102 – 20.06.2018 Kjemikalier
 25. 5.101 – 07.06.2018 PO, Deler, Vedlikeholdanalyse, Gangtimer
 26. 5.100 – 30.06.2018 Avvik tilgang
 27. 5.099 – 20.05.2018 Logg
 28. 5.098 – 07.05.2018 Deler, logg, PO motta, verkstedliste
 29. 5.097 – 07.05.2018 (Timeforfall neste feil)
 30. 5.091 – 17.04.2018 (Undergrupper, Avviktilgang)
 31. 5.089 – 05.04.2018 (Kviletid, komponent, PO)
 32. 5.088 – 03.04.2018 (Ansatt/Mannskap feil)
 33. 5.087 – 23.03.2018 (Avvik epostvarsel)
 34. 5.086 – 23.03.2018 (Reservedler brukt hvor ?)
 35. 5.085 – 21.03.2018 (Deleliste infokolonne, opplasting)
 36. 5.084 – 19.03.2018 (Komponent standard felter)
 37. 5.081 – 04.02.2018 (Valgbare komponentstatuser)
 38. 5.080 – 22.01.2018 (PO utskrift, Autologout)
 39. 5.077 – 18.01.2018 (PO – logge mottak, Ansatt oversikt utleveringer)
 40. 5.072 – 05.01.2018 (Mannskap ombord – tidssoner)

5.130 – 27.02.2019 (Verkstedliste, SafeSeaNet)

– Verkstedliste, Rapport: Eventuell fil/filvedlegg får navn etter verkstedlisten
– Verkstedliste, endre: Har lagt inn valg for «ikke utført»
– SafeSeaNet Crewliste: Finner automatisk kaptein (CAPT, KAPT eller SKIP) og legger han først. Listen lagres nå automatisk. Sjekker at fartøy er valgt. Om ingen er valgt så velges alle som er ombord,
– Oversikt mannskap: «Ombord nå» foreslår samme fartøy som er valgt i oversikten. Fartøy kan endres av alle.


Back to Index

5.129 – 18.02.2019 (Arbeid/lønn, Autoreconnect, Bruker, Avfall)

– Ansatt, Arbeid timer: Nye rutiner for å beregne timer, overtid og lønn. To satster for overtid på dag og uke, to tillegg for lørdag og et for søndag. Kan også viser kolonner for timer > 9 pr dag og timer > 40 pr uke for arbeidstilsynet.
– Summering med overtid kun på uker
– Autoreconnect ved pålogging er fjernet for at en skal få en definert pålogging (for å sikkert detektere om IP-adressen er endret).
– Utlogging ved avslutning, Autoreconnect er fjernet
– Skjema, Signer: Om det er en brukerkonto som må legge inn eget navn så må dette legges inn. Ellers tas navn i fra brukeroppsettet.
– Avfallslogg: Kan endres i 31 dager. (Satt til 1 dag i Ver 5.122)


Back to Index

5.128 – 13.02.2019 (Reservedeler, Verkstedlister)

– Reservedeler, Oversikt, Flytt: Rekna ut feil antall på ny del.
– Reservedeler, Oversikt, Ut av lager: Oppdaterte ikkje antall i oversikten før oversikten ble oppdatert.
– Verkstedlister, brukere som kan flytte seg mellom båter/avdeling (må velge en båt/avdeling ved pålogging): Ved endring av verkstedlister til annet fartøy/avdeling enn den som en logget seg inn som, så ble fartøy/avdeling endret


Back to Index

5.126 – 09.02.2019 (Bakgrunner, skjema design)

– Bakgrunn: Ved felles bakgrunn så kan den automatisk overstyres pr avdeling/fartøy om bruker er låst til avdeling/fartøy eller må velge en avdeling/fartøy ved innlogging.
– Brukere: Kan overstyre bakgrunner pr bruker
– Skjema: Feil ved lagring ved endring av skjema-format som har flere faner som er delvis rullet nedover ved lagring.


Back to Index

5.124 – 07.02.2019 (Skjema, reservedeler)

– Skjema: Bedre håndtering av utskrift om felter ikke er lagt inn i rekkefølge
– Skjema: Om skjema har rullefelt så kan skjema rulles opp/ned vha mus
– Skjema: Kan håndtere mer enn 11 faner
– Skjema: Kan bruke & ledetekster
– Reservedeler, oversikt: Ny knapp for å direkte skrive ut merkelapper


Back to Index

5.123 – 31.01.2019 (PO, Avvik, Deler, Risiko, Sertifkater)

– Avvik, endre på små skjermer: Dokumentboks ble sammenklemt og dekket bunn av infofeltet.
– PO, Utskrift: Tar ikke med tittel
– PO, Utskrift, Deler: Info tekst etter første linje kunne gå inn i kolonne for pris
– PO, Utskrift, Deler: Kunne få med RefNr info fra forrige linje
– PO, hent deler: Tar ikke med info felt fra del
– Deler, Endre Delenr: Om ein annen del har samme delenr vises melding om dette, og en kan se denne delen om ønskelig.
– Hovedsertifikater, Oversikt: Lagt til oversikttype 2 som har kolonne for mellomliggende og årlig dato
– Skjema: Kan begrense tilgang på stillingsgruppe.
– Verkstedliste, utskrift: Komponentnummer og navn manglet
– Risiko: Kan tilpasse sannynlighet og grense for lav/høy risiko pr risikogruppe
– Risiko, oversikt maler/Utførte: Valg for risikogruppe


Back to Index

5.120 – 13.01.2019 (Avvik, TimeStatusDisplay, PO, Dok.Utskrift, AutoRelogin)

– Automatisk epost-varsel av nye avvik: Tar med avdeling
– Ansatt: Nytt TimeStatusdisplay timer dag-uke-mnd med fargekode for overtider.
– Oppsett brukere: Kan ikke endre bruker med høyere nivå enn en selv, en kan heller ikke gi høyere brukernivå enn en selv har. (Endring med lågare nivå gav brukernivå -1)
– PO, utskrift: Endret Org.Nr til Foretaksregister
– PO, ny config fil (PO2.CFG).
– PO, Oppsett: Kan velge standard text som settes på nye ordrer, samt tekststørrelse og farge.
– Dokumenter: Kan skrive ut valgte dokumenter fra dokumentoversikt. Krever at programmer for hver filtype er installert og støtte utskrift via Windows.
– Tap av nettverksforbindelse: Ved autopålogging (f.eks. stemplingsur/timerregistrering) så vil programmet automatisk logge seg inn på nytt. Første forsøk etter 20 sekunder, deretter hvert minutt i opp til 22 timer.


Back to Index

5.119 – 11.12.2018 (histrikk, del, epostvarsel, verkstedliste, kjemikalie)

– Flytt historikk til annen komponent
– Kopier/send del til båt: eksisterar ikkje: Lag full kopi.
– Epostvarsel: Avsendernavn er nå firmanavn.
– Verkstedliste, Utskrift: Kan undertrykke kostnad
– Kjemikalier: Har fått felt for Helseskadelig, Farlig ved bruk og Fare for miljø.
– Oppsett, System: Firma epost adresse ble ikke lagret


Back to Index

5.118 – 11.12.2018 (Risikoanalyse, Flytt historikk, Flytt del)

– Risikoanalyse: Kan sette opp grupper av konsekvenser
– Endre risikoanalyse: Nytt felt for risikogruppe.
– Flytt historikk til en annen komponent
– Kopier/send del til annen avdeling/båt: Om ny del skulle lages ble den ikke kopiert riktig.


Back to Index

5.117 – 28.11.2018 (Risikoanalyse, Vedl.plan)

– Jobber, Risikoanalyse: Har fått plass til 4 risikoanalyser
– Risikoanalyse: Fått infofelt som settes automatisk via vedlikeholdsplanen på ny risikoanalyse.
– Risikoanalyse: Full utskrift
– Risikoanalyse, Endre: Endret plassering av elementer (mer i bredden).
– Vedlikeholdsplan: Fått søkefelt.


Back to Index

5.116 – 26.11.2018 (Risikoanalyse)

– Vedlikeholdsplan Ferdig og Komponent, Jobber, Ferdig Nå: Sjekker for om eventuell risikoanalyser er ferdig.
– Risikoanalyse, oversikt maler: Kan fylle ut basert på en mal
– Risikoanalyse, oversikt maler: Kan vise analyser som er basert på en mal
– Risikoanalyse, oversikt utførte analyser, kan fylle ut basert på en mal


Back to Index

5.115 – 25.11.2018 (Verkstedliste, Risikovurdering)

– Verkstedliste, Ny: Endret fra brukernivå 5 til 1. (Rødne)
– Første utkast Risikovurdering


Back to Index

5.114 -14.11.2018 (Bunkring, Ved.Analyse, PO)

– Bunkring: Har fått felt for å registrere nautiske mil
– Vedlikeholdsanalyse: Har fått valg for ansvarlig
– PO: Har fått større felt for inten kommentar, som en fane bak tekstinfo felt
– PO, Send: Utskrift er fjernet. En kan velge å sende prisforespørsel til flere. Info om sending til leverandør/prisforespørsel blir lagt inn i feltet for intern kommentar.


Back to Index

5.113 – 23.10.2018 (Kjemikalier, Verkstedliste)

– Kjemikalier: Ny beholdning på lokasjon virket ikke når beholdning ble redusert.
– Verkstedliste, om en eventuelt har jobber med gammel type «Vent på hendelse»: Fjerne en jobb fra verktøyliste sletter den gamle vent statusen som gjør at jobben ikke kommer opp i vedlikeholdsplanen, samt at dette kommer opp som en feilmelding under kontroll.
– PO, «send prisforespørsel» og deretter «send til levererandør»: Endret ikke status automatisk


Back to Index

5.112 – 14.10.2018 (Komponent oversikt)

– Komponent, Oversikt type 4: Kolonnetittel på valgfrie felter vistes ikke


Back to Index

5.111 – 08.10.2018 (Skjema, Avfall)

– Skjema, Utskrift: Kan undertrykke topp-felt med Dato, Avdeling, Tittel, Reg.Av, Personalsak og Ferdig. Dette settes opp i System-oppsett.
– Avfallslogg, verktøy for å setja lokasjon, type, enhet, metode
– Avfallslogg: Kan vise veileder som settes opp i Systemoppsett.
-Avfallslogg: Ny avkryssing for ‘Ikke planlagt utslipp»


Back to Index

5.110 – 04.10.2018 (Avvik, PO, Fremside status)

– Avvik, Endre avvik som er lukket: En kan legge inn dokumenter i ettertid, nå er det begrenset til 12 mnd etter ferdigstilling. Dokument som er lagt inn i ettertid kan slettes innen 14 dager
– PO, hent deler: Knappen for «Ny» var grået ut.
– Status på fremsiden for antall komponenter som ikke er oppdatert de siste 7 dager stemte ikke med oversikten. De var en dag feil. Og oversikten viser også komponenter uten time-jobber. Ny kolonne med antall time-jobber.


Back to Index

5.109 – 18.09.2018 (Skjema, Avfall)

– Oversikter (søk og reduser linjer) F4 fjerner linjer som ikke er valgt (som før), men har lagt til F5 som fjerner linjer som ikke er valgt.
– Avfall, Avvik, Logg, PO, Postering, Skjema, Verkstedliste, Revisjonsplan: dokumenter: På noen gamle servere kunne dato for dokumentnøkkel bli laget med to siffer i årstallet, nå brukes alltid 4 siffer.
– Skjema, Endre: Ny knapp for å vise dokumenter direkte.


Back to Index

Ver 5.108 – 30.07.2018 (PO, hent deler)

– PO, Endre: Kunne ikke hente deler fordi «Velg» knappen var grået ut


Back to Index

Ver 5.107 – 26.07.2018 (Komponent valgfri tittel)

– Komponenter, valgfri tittel 3 virket ikke


Back to Index

5.106 – 10.07.2018 (Reservedeler)

– Reservedeler, Oversikt:
Alle avdelinger valgt: Kan velge å bare vise fellesdeler (= uten avdeling)
Avdeling valgt: Kan velge å bare vise deler for valgt avdeling

– Reservedeler, Endre: Om en bruker er satt opp med en valgbar avdeling så kunne han ikke endre reservedel uten avdeling.


Back to Index

5.104 – 06.07.2018 (Reservedeler)

– Reservedeler, ny kolonne for strekkode i oversikttype 2
– Reservedeler, skann strekkode viser vindu for håndtering av deler: Om en bruker avkryssing i høgre hjørne for å lukke så får en programfeil ved neste skanning.


Back to Index

5.103 – 28.06.2018 (Avfallslogg)

– Avfallslogg, oversikt: Tar med opp til 4 desimaler


Back to Index

5.102 – 20.06.2018 Kjemikalier

– Kjemikalier, Oversikt: Kolonne for forhandler


Back to Index

5.101 – 07.06.2018 PO, Deler, Vedlikeholdanalyse, Gangtimer

– PO, sende prisforespørsel: Nå blir status oppdatert i oversikten med en gang
– Etterregistrert historikk: Deleliste for komponent var ikke tilgjengelig
– Vedlikeholdsanalyse, timer pr fagområde, jobbtype, ansvarlig og utøver
– Komponent, gangtimer/teller: Tar var på de siste 25 oppdateringene


Back to Index

5.100 – 30.06.2018 Avvik tilgang

– Endre avvik i ettertid: Øket antall dager fra 7 til 21
– Avvik: Justert på tilgang til felter når avvik er ferdig. Infofelt kan rulles.


Back to Index

5.099 – 20.05.2018 Logg

– Logg: Oversikt manglet klokkeslett i datokolonnen.


Back to Index

5.098 – 07.05.2018 Deler, logg, PO motta, verkstedliste

– Reservedeler, nytt felt for lager-underposisjon
– Driftslogg, oversikt, status uavklart.
– Driftslogg, valg av «dato behandles» er sortert.
– PO, motta deler, lagt inn ny kolonne for lagerposisjon
– Verkstedliste, ny funksjon for å kopiere til ny liste
– Verkstedliste, endre, bestill: Virket ikke (feilmelding)


Back to Index

5.097 – 07.05.2018 (Timeforfall neste feil)

For timebasert vedlikehold brukes normalt ikke valget «ikke forskyv» da dette er motsatt av det en ønsker med timebasert vedlikehold. Men om «ikke forskyv» for en timebasert jobb var huket av, så ble neste timeforfall beregnet feil.


Back to Index

5.091 – 17.04.2018 (Undergrupper, Avviktilgang)

– Forkortelser, Undergrupper: Undergruppene viste ikke (etter forrige versjon)
– Oppsett brukere: Begrensning til håndtering / lukking av avvik på avviksalvorlighet virket ikke


Back to Index

5.089 – 05.04.2018 (Kviletid, komponent, PO)

– Komponent oversikt: Tittel på hovedkomponenter vises ikke riktig etter oppdatering før en ekstra reindeks.
– Vedlikehold, Kontroll: Lagt til kolonner for jobbtype og fagområde
– Kviletid, oversikt: Lagt til kolonne for anmerk
– Komponent, oversikt, valg av avdeling: Viser bare avdeling med gyldig komponentnummerområde
– PO, Oversikt: Sett status kan også sette sendt og kansellert. Bedre oppdatering av knappestatus.


Back to Index

5.088 – 03.04.2018 (Ansatt/Mannskap feil)

Fikk feilmelding når en åpner mannskap / ansatte


Back to Index

5.087 – 23.03.2018 (Avvik epostvarsel)

Automatisk varsel av nye avvik kan settes opp under Systemoppsett. Hver morgen så kjøres en sjekk for nye avvik som er registrert, og epost blir automatisk sendt ut.


Back to Index

5.086 – 23.03.2018 (Reservedler brukt hvor ?)

– Oversikt deler: Knappen «Brukt Hvor» viser nå også deler som er brukt på delelister.
– Oversikt delelister, viser kolonne for hvor mange komponenter som bruker delelisten.


Back to Index

5.085 – 21.03.2018 (Deleliste infokolonne, opplasting)

– Delelister: Endret kolonne lager+posisjon til Info. Kan redigeres direkte i oversikten.
– Uploadfile: Kunne feile om start på ei blokk var #0
– Dokumentdroppboks: Opplasting av ei fil merker nå den som selected slik at ein slepp å merka den på nytt for å vise


Back to Index

5.084 – 19.03.2018 (Komponent standard felter)

Titlene på komponent valgfrie felter ble ikke vist i komponent treoversik nr 4, og heller ikke når en endre en komponent.

Nå endres komponent valgfrie felter under Fil, Oppsett, System


Back to Index

5.081 – 04.02.2018 (Valgbare komponentstatuser)

Opp til 3 ulike statuser kan defineres for komponenter. Når de er aktive kommer de opp som valg på komponent, komponentoversikt og komponent velg-oversikt.
Verktøyknappen i oversiktene kan brukes for å sette status på valgte komponenter


Back to Index

5.080 – 22.01.2018 (PO utskrift, Autologout)

– PO, Utskrift: Justert på engelsk tekst: Telephone under leverandør kom i konflikt med nummerert. Mindre avrunda hjørner for ramme rundt leverandø
– Grafisk oversikt sertifikater: Frafen viste 30 dager for lite.
– Auto-Logut ved kort
– Lagt til Auto-Logut når ein ikkje loggar inn med kort


Back to Index

5.077 – 18.01.2018 (PO – logge mottak, Ansatt oversikt utleveringer)

– PO, Motta: Logger antall, dato og brukernavn ved mottak av bestillte varer.
– Ansatte: Ny oversikt over alle utleveringer, før så måtte man sjekke hver ansatt


Back to Index

5.072 – 05.01.2018 (Mannskap ombord – tidssoner)

Mannskap ombord: Støtte for klokkeslett med ulik tidssone i forhold til server


Back to Index