FruktKlient endringslogg

 1. 3.593 – 04.03.2019 (Regnskap, Arbeid, Innlogging)
 2. 3.588 – 19.02.2019 (Timer/Lønn, PO, Omsetning)
 3. 3.587 – 23.01.2019 (AutoRelogin, Avrekning, Display timestatus, Levering Paller)
 4. 3.586 – 15.01.2019 (Avrekning spesialgrunnlag, Palleoversikt CSV)
 5. 3.585 – 13.01.2019 (Dokument utskrift, auto-relogin)
 6. 3.584 – 10.01.2019 (Grafisk trealder, PO)
 7. 3.583 – 08.01.2019 (GH Prodplan, Timestatusdisplay, oppsett brukere, PO utskrift)
 8. 3.574/3.581 (Gartnerhallen produksjonsavtale)
 9. 3.573 – 18.12.2018 (Epostvarsling, Timestatus grafisk oversikt m.m.)
 10. 3.572 – 03.12.2018 (Vare-Prisgruppe, Timestatusbilde)
 11. 3.571 – 02.12.2018 (Palle, Ansatt-timedisplay/inlogging)
 12. 3.570 – 10.11.2018 (null-avregning)
 13. 3.569 – 01.11.2018 (Palleoversikt, Levering, Sortering)
 14. 3.568 – 31.10.2018 (silo, sortering, vekt)
 15. 3.567 – 27.10.2018 (Fraktbrev, Levering, Analyse, Palle, Silo, PO)
 16. 3.566 – 15.10.2018 (Levering oversikt)
 17. 3.565 – 14.10.2018 (Avrekning)
 18. 3.564 – 13.10.2018 (Fraktbrev-Masseinnlevering)
 19. 3.563 – 09.10.2018 (Merkelapper 90 grader)
 20. 3.561 – 06.10.2018 (Frukt undergruppe farger, Levering Feltdato, BAMA EDI)
 21. 3.560 – 02.10.2018 (Sortering, IP-Cam, Levering vraket)
 22. 3.557 – 20.09.2018 (Levering, Palle, Silo, Behandling, EDI, Avregning)
 23. 3.556 – 16.09.2018 (EDI underpakkeri, Sortering)
 24. 3.554 – 10.09.2018 (Bama EDI, Feltdato)
 25. 3.553 – 29.08.2018 (App, Avrekning-Lag trekk)
 26. 3.552 – 26.08.2018 (Levering, Prisgrupper, Avrekning)
 27. 3.551 – 23.08.2018 (Merkelapp fra sortering)
 28. 3.550 – 15.08.2018 (Innmelding, Ansatt, Faktura)
 29. 3.549 – 30.07.2018 (Avrekning)
 30. 3.548 – 30.07.2018 (PO, Sortering Greefa)
 31. 3.547 – 27.07.2018 (Sortering Kameleon)
 32. 3.046 – 25-07.2018 (PO, Fraktbrev, Bladgjødsling)
 33. 3.545 – 10.07.2018 (Brukerstyring, SMS logg)
 34. 3.543 – 07.07.2018 (sortering vekt, levering ferdigvare)
 35. 3.538 – 21.06.2018 (kreditnota, fakturer varepris)
 36. 3.537 – 12.06.2018 Støtte for App 1.1.17
 37. 3.536 – 12.06.2018 Felt hovedgruppe/undergruppe for produsent
 38. 3.535 – 31.05.2018 Brukeroppsett
 39. 3.534 – 30.05.2018 EDI fraktbrev, medlem, avrekning
 40. 3.533 – 25.05.2018 Trekk
 41. 3.532 – 15.05.2018 (Temperaturmonitor)
 42. 3.531 15.05.2018 (Masseinnlevering, endre medlem)
 43. 3.529 – 11.05.2018 (merklapper A4)
 44. 3.528 – 04.05.2018 (3 sprøyter)
 45. 3.256 – 04.05.2018 (Detaljert brukerstyring)
 46. 3.525 – 30.04.2018 (Import av midler-2018)
 47. 3.524 – 20.04.2018 (App 1.1.11)
 48. 3.523 – 17.04.2018 (Frukt-Undergruppe, BAMA EDI)
 49. 3.521 – 02.04.2018 (Behandling slette/enhet, vare rabatt/kopier, silofarge, silooversikt)
 50. 3.520 – 19.03.2018 (Rotskjæring, IP-Cam autostart, App støtte)
 51. 3.516 – 23.02.2018 (Manuell fraktbreveksport GH, sortering, pallepool)
 52. 3.512 – 04.02.2018 (Fraktbrevgrunnlag Gartnerhallen)
 53. 3.510 – 04.02.2018 (Notat)
 54. 3.508 – 28.01.2018 (Pollinering, Behandling oversikt)
 55. 3.506 – 21.01.2018 (Middel blandbarhet og blandingsrekkefølge)
 56. 3.505 – 20.01.2018 (Felt nytt datofelt: Felt gyldig fra)
 57. 3.503 – 12.01.2018 (Silo fellessortering av småpartier. Statistikk felt alder)
 58. 3.502 – 11.01-2018 (Silo merkelapp, Silo typer, Hovedordre knapper)

3.593 – 04.03.2019 (Regnskap, Arbeid, Innlogging)

– Rekneskap: Nytt XML eksportformat for avrekning og faktura (Rekneskapssystem FruktKlient).
– Arbeid, vis hver arbeidsperiode: Har lagt til en kolonnetype som også viser navn på dag, timer lør1, lør2, søn, og hvor mye lunch om ikke er betalt. Lagt til sumlinje i bunn.
– Ansatt, summer/vis timer: En del rettinger mht lør1 og lør2, lagt til sum-linje i bunn.
– Ansatt, Endre, Div-fane: Kan legge inn arbeidsstart og minutter før som automatisk setter arbeidsstart: Feks. innlogging 07:48 kan automatisk bli arbeidsstart kl 08:00.


Back to Index

3.588 – 19.02.2019 (Timer/Lønn, PO, Omsetning)

– PO, kopier: Leverandør blir automatisk erstatta om ein finn leverandør på deler som ein legg inn etterpå.
– Økonomi, Utbetaling: Ny eller endre post oppdaterar alltid omseting på produsentoversikten.
– Ansatt, Arbeid: Omskriving av rutiner for timer, overtid og lønn. Støtter to overtidsatser pr dag og pr uke, to tillegg på lørdag og ett tillegg på søndag. Korrigerer for avspasering.


Back to Index

3.587 – 23.01.2019 (AutoRelogin, Avrekning, Display timestatus, Levering Paller)

– Avrekning, avslutte med låste avregninger: Om en har valgt ikke-standard oppsett (akont, ikke grunnpris, ekstra priser, ikke trekk gjeld) så får en advarsel om at en må huske velge dette på nytt.
– Auto-Reconnect: Om en mister nettverksforbindelse så kobles det automatisk opp igjen og siste transaksjon kjøres på nytt. Lagre post vil feile da en har mistet skrivetillatelsen.
– Ansatt, Display timestatus: Kan konfigureres via Oppsett, System (farger, grenser for timer)
– Levering, oversikt: Medlem kan se paller


Back to Index

3.586 – 15.01.2019 (Avrekning spesialgrunnlag, Palleoversikt CSV)

– Avrekning, spesial-trekk/tillegg på leveringer: Før ble alle leveringer i periode tatt med som grunnlag, nå tas bare levering med som allerede er funnet som levering, sortering eller palledel. For avrekning på levering eller sortering får en helt entydig spesialtrekk på levering, for trekk på paller så kan det fremdeles overlappe.
– Palleoversikt: Ny avhuking for Auotmatisk oppdatering hvert minutt + Ny avhuking for automatisk lagre innhold som CSV-fil ved oppdatering.


Back to Index

3.585 – 13.01.2019 (Dokument utskrift, auto-relogin)

– Dokumenter: Kan skrive ut valgte dokumenter fra dokumentoversikt. Krever at programmer for hver filtype er installert og støtte utskrift via Windows.
– Tap av nettverksforbindelse: Ved autopålogging (f.eks. stemplingsur/timerregistrering) så vil programmet automatisk logge seg inn på nytt. Første forsøk etter 20 sekunder, deretter hvert minutt i opp til 22 timer.


Back to Index

3.584 – 10.01.2019 (Grafisk trealder, PO)

– Feltalder grafisk: Om ein klikka på ein graf for å vise plantingar dette året, så kom felt som er rydda med.
– PO, ny config fil (PO2.CFG).
– PO, Oppsett: Kan velge standard text som settes på nye ordrer, samt tekststørrelse og farge.


Back to Index

3.583 – 08.01.2019 (GH Prodplan, Timestatusdisplay, oppsett brukere, PO utskrift)

– Gartnerhallen produksjonsplanlegging: Om ikke det finnes historiske data for produsenten for beregning av kl1%, så brukes data fra fruktlager/pakkeri. Om det ikke finnes historiske data der heller, så settes Kl1% til 90%.
– Gartnerhallen produksjonsplanlegging: Er tilgjengelig for fruktlager/pakkeri via Medlemsprofil
– Produksjonsplan, Innmelding over flere dager: Hovedgruppe/Undergruppe er nå begrenset til faktiske felt for produsent.
– Ansatt: Kan velge om han ikke skal vises i Statusdisplay timer dag-uke-mnd.
– Oppsett brukere: Kan ikke endre bruker med høyere nivå enn en selv, en kan heller ikke gi høyere brukernivå enn en selv har. (Endring med lavere nivå førte til brukernivå -1)
– PO, utskrift: Endret Org.Nr til Foretaksregister


Back to Index

3.574/3.581 (Gartnerhallen produksjonsavtale)

Støtte for å lage produksjonsavtale pr kultur, utviklet og tilpasset i flere versjoner.

Denne lager en snittkurve levering kg klasse1 for de siste 4 årene, og lager en prognose for volum de neste 4 årene. For neste år (eller inneværende år) blir kg klasse 1 vist på ukesnivå. Tallene kan endres før de sendes inn til Gartnerhallen.

Når data er sendt til Gartnerhallen blir produsent videresent en egen nettside hos Gartnerhallen der kan kan se på tallene og bekrefte produksjonsplanen.


Back to Index

3.573 – 18.12.2018 (Epostvarsling, Timestatus grafisk oversikt m.m.)

– Kontrollveging, oversikt: Valg av vegetype og knapp for oppdatering virket ikke.
– Kontrollveging: Kan brukes for underpakkeri. Hovedpakkeri ser alle og kan sette underpakkeri
– Prøver/Tester: Kan brukes for underpakkeri. Hovedpakkeri ser alle og kan sette underpakkeri
– Ansatt, Display timestatus: Nytt statusvindu med grafisk vising av timer/overtid for dag, uke og mnd.
– Kontrollveging: Autmatisk varsling på epost om veging er utenfor grenser.
– Sortering: Kan sende automatisk varsling til produsent når ferdig sortert (pr hovedgruppe)
– Sortering: Kan sende automatisk varsling til produsent når levering er ferdigsortert (pr hovedgruppe)
– Kg pr palle, vart ikkje oppdatert riktig etter to versjoner tilbake 3.570
– Levering, oversikt, Bytt produsent: Eventuelle paller på leveringen blir oppdatert.
– Felt: beregner avlingsnivå frå neste år om plantet om høsten (okt-des).


Back to Index

3.572 – 03.12.2018 (Vare-Prisgruppe, Timestatusbilde)

– Vare, Endre, Div: Setting av prisgruppe virket ikke riktig.
– Ansatte, statusbilde timer: Kan velge grenser og farger i systemoppsett


Back to Index

3.571 – 02.12.2018 (Palle, Ansatt-timedisplay/inlogging)

– Levering, kg på palle: Kunne vises feil for produsent.
– Ansatte: Nytt statusbilde som viser timer i dag, uke og mnd med grønn/gul/rød for timestatus
– Ansattlogin: Ny fane der pekeskjem-pålogging er prioritet. Kortpålogging kan også brukes her. Om denne fanen er brukt sist, så der det denne som starter opp nest gang.


Back to Index

3.570 – 10.11.2018 (null-avregning)

– Avregning: Kan lage avrekning på kg uten kr (f.eks som kg underlag for faktura på pakkekostnad når produsent ikke blir betalt av pakkeriet)


Back to Index

3.569 – 01.11.2018 (Palleoversikt, Levering, Sortering)

– Oversikt paller sendt/produsert: feilmelding
– Levering, til silo: valg av prisgruppe virket ikke
– Sortering: Endret «Sett Org.Data» til å vise orginal kg/prisgrupper, og en kan sette data derfra


Back to Index

3.568 – 31.10.2018 (silo, sortering, vekt)

– Silo, Flere display: Oppsettskjema lukkes når displayer er startet.
– Sortering, orginale kg ble satt på serversiden, og fjernet dermed ev. korrigeringer av OrgKg i sorteringsprogrammet.
– Sortering, silo: unødvendig mange oppdatering i silo inn/ut
– Veie, Vekt Generisk med kg til slutt. Feil bruk av zerotimer satte verdi til null mellom avlesinger


Back to Index

3.567 – 27.10.2018 (Fraktbrev, Levering, Analyse, Palle, Silo, PO)

– Fraktbrev, Endre, Legg til paller for valgt ordrelinje: Skann inn kasser som paller sjekker nå om kassenr stemmer med antall kasser i levering.
– Levering kontroller, For hovedgruppe som avregnes på fraktbrev: Ny kontroll som sjekker at alle paller er på fraktbrev
– Avlingsresultat fordelt på sorter pr produsent: Tok ikkje med kg for undergrupper som ingen hadde registrert felt på. (Innvik, Undergruppe=Reklamasjonbær)
– Analyse, snitt da alle: Tok med produsentar med 0 da som grunnlag, og snitt vart då svært lågt.
– Palle, oversikt paller på lager: Har fått knapp for oppdatering
– Silo, display: Nytt menyvalg og oppsett for å starte flere display samtidig med position og størrelse.
– PO, ny tom del: Del kan registerers som lagervare


Back to Index

3.566 – 15.10.2018 (Levering oversikt)

– Levering, Oversikt: Valg av datotype på leveres virket ikke
– Levering, Oversikt: Bytt produsent var ikkje tilgjengelig for brukere med nivå under 11, nå for brukernivå 4 om levering er uten pallar/sortering
– Levering, Oversikt: Sett produksjonsår vise alltid når oversikt ble opnet. Ble riktig når hovedgruppe vart endra.


Back to Index

3.565 – 14.10.2018 (Avrekning)

– Avrekningar som kommer med sum utbetalt 0 pga akonto/andre trekk er for store: Før kunne en ikke avrekne når sum ble 0.
– Avrekning, Overfør til regneskap, Duett: Feil i trekk AKonto.


Back to Index

3.564 – 13.10.2018 (Fraktbrev-Masseinnlevering)

– Fraktbrev, Turliste: Feil på utskrift av Turliste, den tok med pallar for alle turer i staden for valgt tur. Fjernet kolonner for dato, da dato allerede er med.
– Masseinnlevering: Salgsorg på levering ble ikke satt, og da ble ikke palletype satt med nye paller. Dette er ordnet. I tillegg brukes nå standar palletype om salgsorg ikke er brukt.


Back to Index

3.563 – 09.10.2018 (Merkelapper 90 grader)

– Merkelapper: Justert på utskrift til labelskriver (90 grader) + valg av skriver + div. småfix


Back to Index

3.561 – 06.10.2018 (Frukt undergruppe farger, Levering Feltdato, BAMA EDI)

– Frukt Undergrupper: Farger kan tilpasses
– Database: Ekstra sjekk av indeks ved oppstart
– Levering, FeltDato: For Hovedgrupper med levering over nyttår settes FeltDato automatisk til FeltDato på forrige levering med samme HovedGruppe, Undergruppe og Enhet
– BAMA fraktbrev EDI: Beregner tid selv om vi får en exception


Back to Index

3.560 – 02.10.2018 (Sortering, IP-Cam, Levering vraket)

– Sortering, lagring av sorteringsinfo på server: Ble ikke nullstilt når ingenting sorteres
– IP-Cam: Lagring av data mot levering stoppet ikke automatisk når sortering ble ferdig uten flere leveringer i vegekø.
– Splitting av leveringar: Leveringar/Sorteringar blir fordelt på nye leveringar som før, men orginale leveringar/sorteringar blir behaldt, men med kg blir satt til 0.
– Levering som er vraket: Før kom levering med kg men uten kr opp til avrekning, nå kommer den ikke til avrekning eller akonto.
– HovedGruppe: Kan spesifisere om levering går over til neste år. Da vises produksjonsår for produsent, og i alle leveringer for fruktlager.
– HovedGruppe: Kan spesifisere om produsent skal se kg på paller i stedet for kg sortert.
– Levering: FeltDato blir lagret.


Back to Index

3.557 – 20.09.2018 (Levering, Palle, Silo, Behandling, EDI, Avregning)

– Levering, vege, avslutt veging før alle kasser er vegd: Kg ekstrapolert ble ikke fordelt på lager og feilmelding ved lagring.
– Lag palle fra silo: Anmerk om bruker, silo, tidspunkt og levering legges inn.
– Levering, Skann og veg kasse til palle: Ny opsjon (standard på) som sjekker at undergruppe i levering stemmer med et av ordene i varenavnet. Dette for å passe på at en ikke glemmer å skifte vare når en bytter parti.
– Behandling – Felt: Før forrige sesong kunne en slette felt som var brukt i en behandling. Har laget en rutine som setter feltene aktive med ryddedato 30 okt samme år som behandlingen.
– EDI, Underpakkeri: Når underpakkeri laster ned EDI ordrer så settes automatisk håndteres av underpakkeriet. GLN ble satt riktig, men navnet på håndteres ble ikke satt.
– Oversikter: Mye raskere å velge et område eller søke et stort område i store lister
– Avrekning: Spesialtrekk på levering kom ikkje med
– Avrekning, Utskrift: Juster på kolonner for sorterte varer slik at lange leveringsnummer ikke kommer inn i dato


Back to Index

3.556 – 16.09.2018 (EDI underpakkeri, Sortering)

– EDI ordrer, bestillinger og fraktbrev har fått nytt felt for «Håndteres av». For EDI kan ikke SUPPLIER endres, men det nye feltet kan brukes for å gjøre de synlige for underpakkeriet. «Håndteres av» vil ikke endre ev. EDI tilbakemelding.
– EDI ordrer: Underpakkeri som laster ned EDI ordrer vha egen pålogging: «Håndteres av» blir automatisk satt.
– Oversikt EDI ordrer, oversikt bestillinger, oversikt fraktbrev: Har fått kolonne for «Håndteres av» og verktøy for å sette «Håndteres av».


Back to Index

3.554 – 10.09.2018 (Bama EDI, Feltdato)

– BAMA EDI: Bedre støtte for underpakkeri.
– BAMA EDI Fraktbrev: Kan sende fraktbrev for produsenter som ikke er medlemmer i Gartnerhallen.
– Reindeks av databaser: Kan velge om replikasjonsflagg skal settes.
– Felt, dato for planting kunne blir satt til 1899 ved oppdatering av programmet.


Back to Index

3.553 – 29.08.2018 (App, Avrekning-Lag trekk)

– App, Planlagt innmelding: For heimepakka vare blir eventuell prisgruppe kobla mot kasse satt riktig.
– Avrekning, Lag trekk: Grunnpris må tas av, og nå blir ikke Ifco eller annen emballasje/pallar lagt til


Back to Index

3.552 – 26.08.2018 (Levering, Prisgrupper, Avrekning)

– Levering, ikke lag flere innmeldinger av samme sort: Kontrollerer nå ikke mot planlagte innmeldinger (uten leveringsnummer)
– Prisgrupper, Oppdater prisgrupper: Det virket fint, men programmet stoppet etterpå
– Avrekning: I staden for å lage en avrekning så kan in rekna ut et ekstra trekk/tillegg som kommer på neste avrekning. Då må bare et trekk eller tillegg være aktivt. F.eks. ved trekk av ekstra frakt i ettertid.
– Avrekning, trekk/tillegg: Nye knapper for å aktivere/deaktivere merkede linjer


Back to Index

3.551 – 23.08.2018 (Merkelapp fra sortering)

– Sorteringer: Kan endre pakkeri (under verktøy)
– Skriv IFCO merkelapper frå sortering: Kan velge om merkelapp ikke skal finnes automatisk


Back to Index

3.550 – 15.08.2018 (Innmelding, Ansatt, Faktura)

– Planlagt innmelding, Vis innmelding for dag: Knappen «Meld Inn» er synleg igjen for produsentar
– Ferdigstille en planlagt innmelding med mindre antall kassar enn planlagt: Programmet foreslår å laga ein planlagt innmeldng.
– Planlagt innmelding: Undertrykte ikkje kassetype som ikkje skal visast for produsent
– Kassetype ut: Er fjerna då den ikkje er i bruk.
– Slette ansatt: Ansatt med arbeid, sertifikater osv må en ha nivå 10, ellers trenger en nivå 5.
– Fakturere: Dato på varelinjer er endra frå dato sendt til dato mottatt. Bruker Fraktbrevdato mottatt om bestilling er sendt på fraktbrev.
– Levering, utskrift merkelapper: Stor merkelapp mangla ein del felter.
– Midler: Bedre styring mot dei siste 4 gruppene


Back to Index

3.549 – 30.07.2018 (Avrekning)

– Avrekning: Trekk kom ikkje i trekknivå-rekkefølge.


Back to Index

3.548 – 30.07.2018 (PO, Sortering Greefa)

– PO, Endre: Hente deler, kunne ikke velge deler fordi «Velg» knappen var grået ut.
– Sortering Greefa: Katalogvalg for Greefa kom oppå felt for «Kameleon Data katalog Ut»


Back to Index

3.547 – 27.07.2018 (Sortering Kameleon)

– Brukeradgang: Om en kan sortere og har brukernivå 6 så kan en endre kameleon-merkelapper


Back to Index

3.046 – 25-07.2018 (PO, Fraktbrev, Bladgjødsling)

– PO, Endre PO: Om leverandør er valgt: Velg deler: Begrenser oversikt varer til valgt leverandør
– Fraktbrev, Ny, Hent Bestilling: Om lever til / sluttbruker er definert i bestillinga blir denne no lagt inn på fraktbrevet.
– Bladgjødsling: Fjerna krav om hentefrist


Back to Index

3.545 – 10.07.2018 (Brukerstyring, SMS logg)

– Oppsett brukere: Egen avhuking for «Konverter levering til ferdigvare»
– SMS logg er nå tilgjengeleg etter omskriving av brukertilgang


Back to Index

3.543 – 07.07.2018 (sortering vekt, levering ferdigvare)

– Levering, Oversikt, knappen «Vis Silo» vises bare for lager/pakkeri
– Levering, Oversikt, ny knapp for å viser ferdigvare kg og antall for en levering
– Sortering, kan lese kg inn fra bandvekt
– Sortering: Vekter (siste 4 plasser): Kan som før bruke Vekt1 – Vekt2 + Vekt3, man kan nå trekke i fra kg fra to klasser: Vekt1 – Vekt2 + Vekt3 – Klasse1 – Klasse2.


Back to Index

3.538 – 21.06.2018 (kreditnota, fakturer varepris)

– Lage kreditnota: Fjern ev. låst og edi-sendt
– Fakturer, varepris som finnes via avrekningspris, viser prisdato i parantes etter ordrenummer. Også med på utskrift.


Back to Index

3.537 – 12.06.2018 Støtte for App 1.1.17

APP:
– valg av felt i fleire omgangar virkar som planlagt
– versjonsnummer
– autolagre når app går i bakgrunnen
– Android: Hardware key back
– Plantevern: kan kopiere


Back to Index

3.536 – 12.06.2018 Felt hovedgruppe/undergruppe for produsent

– Velge medlem/produsent: Merker valgt medlem
– Frukt Hoved/Undergrupper for produsent: Viser bare hoved/undergrupper for de feltene som produsenten har definert. Om produsenten ikke har definert felter vises alle


Back to Index

3.535 – 31.05.2018 Brukeroppsett

– Brukere, Oppsett: Har fått valg for start av kortleser for timeregistrering


Back to Index

3.534 – 30.05.2018 EDI fraktbrev, medlem, avrekning

– Fraktbrev: Kan oppdatere fraktbrev med kjøperdata om nødvending vha «hent knappen»
– Medlem, Endre: Lagerbruker kunne ikkje endra medlemsnummer, produsentnummer, gardsnr osv.
– Fraktbrev, EDI: Kontroll for om nødvendige data mangler, f.eks medlemsnummer i BAMA, navn, vare, levering osv.
– Avrekning: Ikke alle trekk er med etter forrige versjon


Back to Index

3.533 – 25.05.2018 Trekk

– Oversikt trekk/tillegg – kan filterere på mange valg, flere kolonner for sort, enhet, prisgruppe, pakkeri, område, osv.


Back to Index

3.532 – 15.05.2018 (Temperaturmonitor)

Visning av temperatur fra blåtannprober virket ikke.

Fil, oppsett, kategorier / koder var ikke tilgjengelig etter omskriving av brukertilgang.


Back to Index

3.531 15.05.2018 (Masseinnlevering, endre medlem)

Masseinnlevering: Valg av felt virket ikke

Endring av medlemmer: Endring av navn/nummer ble ikke håndtert riktig etter ny brukerstyring.

Plantevern: Sprøyte kan velges


Back to Index

3.529 – 11.05.2018 (merklapper A4)

Rettet opp feil i utskrift av merkelapper til A4 skriver.


Back to Index

3.528 – 04.05.2018 (3 sprøyter)

Støtte i medlemsoppsett for opp til tre tåke/åkersprøyter, som også kan brukes for en sprøyte med flere dyser. Valg av sprøyte i plantevern kommer senere


Back to Index

3.256 – 04.05.2018 (Detaljert brukerstyring)

Detaljert oppsett av bruker med 44 valg for omåder. Brukernivå styrer ikke i like stor grad tilgang lenger.

Det er lagt inn hint på en del av valgene som viser hvilket brukernivå som er brukt.

 


Back to Index

3.525 – 30.04.2018 (Import av midler-2018)

Justert for import av middeldatabase, nå med liste med ikke-kompatible midler


Back to Index

3.524 – 20.04.2018 (App 1.1.11)

Nødvendig for FruktKlient-App versjon 1.1.111


Back to Index

3.523 – 17.04.2018 (Frukt-Undergruppe, BAMA EDI)

Frukt undergrupper, kan bruke komma i teksten igjen

BAMA EDI: Sender med innleveringsnummer


Back to Index

3.521 – 02.04.2018 (Behandling slette/enhet, vare rabatt/kopier, silofarge, silooversikt)

– Ansatte: Bedre kontroll med at brukernavn / passord er ikke er brukt av brukere og medlemmer. Forenklet registrering ved at færre felter må fylles ut.
– Sprøyting, slette: Kan ikke slette gamle sprøytingar
– Sprøyting: Bedre tittel på mengd (gr/ml – kg) ved valg av behandlingstype
– Vare, Endre: Hovedordre, rabatt: sette prosent eller pris
– Vare, kopier: tar med mva
– Silo/Mellomlager: Kan velge farge via Frukt-Undergruppe
– SiloOversikt: Sortert alfabetisk på navn, valg av hovedgruppe/undergruppe lagt til


Back to Index

3.520 – 19.03.2018 (Rotskjæring, IP-Cam autostart, App støtte)

Ny behandling: Rotskjæring

IP-Kamera kan autostarte når FruktKlient startes

Støtter ny versjon av FruktKlient App som:
– Kan vise tidligere innleveringer
– Kan legg inn notat
– Kan ta bilde mot notat

 


Back to Index

3.516 – 23.02.2018 (Manuell fraktbreveksport GH, sortering, pallepool)

Kan sende manuelle fraktbrev (ikke via EDI bestilling) som EDI fraktbrev til BAMA.

Sortering Celox, Sortering Ellips, SorteringMikrotek og SorteringCelox kan bruke de siste 6 klassene om nødvendig.

Pallepool eksport, har lagt inn + framfor positiv tidssone etter forespørsel fra NLP.


Back to Index

3.512 – 04.02.2018 (Fraktbrevgrunnlag Gartnerhallen)

Justert på omrekning av priskolonne om eksportenhet var kg


Back to Index

3.510 – 04.02.2018 (Notat)

Kan legge inn notater som kobles mot Hovedgruppe, Undergruppe og eventuelt Teig. Kan legge inn dokumenter.


Back to Index

3.508 – 28.01.2018 (Pollinering, Behandling oversikt)

– Behandling, Oversikt: Kan velge pollinering som type. Ny kolonne for konsentrasjon av middel1
– Behandling, Oversikt, Valg av hovedgruppe: Om hovedgruppe i behandlingen ikke er valgt, sjekkes hovedgrupper i feltene
– Behandling, valg av middel som har siste bruksår: Melding om at det er siste bruksår og at en bør bruka opp resten


Back to Index

3.506 – 21.01.2018 (Middel blandbarhet og blandingsrekkefølge)

– Middel: Fått felt for blandingsrekkefølge
– Middel: Kan lage liste over midler som den ikke kan blandes med
– Sprøyting: Advarsel når midler ikke kan blandes
– Sprøyting: Utskrift viser midlene i blandingsrekkefølgje

(Oppdatering av sprøytemidler, bladgjødsling og gjødsel for Frukt og Bær blir sendt ut før sesongen for de som abonnerer på oppdateringsfil fra Hardanger Fjordfrukt som blir oppdatert av NLR Ullensvang)


Back to Index

3.505 – 20.01.2018 (Felt nytt datofelt: Felt gyldig fra)

– Felt: Har fått felt for «Dato Gyldig fra» som kan brukes når deler av felt skal ryddes


Back to Index

3.503 – 12.01.2018 (Silo fellessortering av småpartier. Statistikk felt alder)

– Statistikk som ignorerer felt av en viss alder: Alder ble målt i forhold til inneværende år, ikke i forhold til året en ser på.
– Prøver, endre: Prøvetype ble ikke satt
– Sorter fra Silo: Kan slå sammen parti fra silo, og fordele faktisk kg når sortering er ferdig.


Back to Index

3.502 – 11.01-2018 (Silo merkelapp, Silo typer, Hovedordre knapper)

Hovedodre: Plass til flere knapper på fremsiden
– Innlevering, Felt: Søker automagisk etter felt før valgt dato
– Silo In/Ut, utskrift av IFCO lapp: Variabel1 = Silonavn, Variabel2 = prisgruppenavn
– Silo kan defineres som blandbar (mixable), dvs det er ingen kontroll over blanding av sorter / produsenter
– Silo kan defineres som «ignorer sortering» = Sorteres på nytt for å unngå dobbelsortering. Fører til at kg på sorteringer til denne silo blir fjernet når sortering er ferdig, men kg kommer inn i silo som før.


Back to Index