FAQ Bærklient

Client.exe – McAfee antivirus

Ved oppdatering så kan McAfee Antivirus forstyrre oppdateringen, slik at BaerKlient.exe blir fjernet, og en sitter igjen med Client.exe.

Løsning (kortsiktig):
– Skift navn på Client.exe til BaerKlient.exe

Løsning (litt mer langsiktig):
– Prøv å overbevise McAfee at både BaerKlient.exe og Client.exe er programmer som skal være tillatt.

Løsning (langsiktig):
– Av-installer McAfee, da brukes Windows sin antivirus og problemet er løst.

Ny versjon: File access denied

Når en må oppdatere programmet fordi det er nyere versjon på server så lastes det først ned en kopi av det nye programmet, som kalles Client.exe inntil videre.

Om en får «File Access Denied» når programmet prøver å laste ned så er det fordi programmet ikke får lov til å lagre en fil (eller program) i katalogen der programmet kjøres.

Dette skyldes som oftest at en har lagt programmet inn i C:\Programfiler(xx). Da må katalogen til programmet flyttes, f.eks C:\Programfiler(86)\WinVed til C:\WinVed.

Om en alikevel får samme feil må en sjekke om en har skrivetillatelse i denne katalogen. Prøv å lagre en fil og slett den etterpå. Om Client.exe  eksisterer så skal en kunne slette denne filen.

 

E-Post problem

Om du bruker Outlook så må dette velges under Fil, Oppsett, Lokalt oppsett. Om alle bruker Outlook så kan dette velges under Systemoppsett av administrator.

For andre normale epostprogrammet brukes windows for å sende epost, og instillingene i Windows kan bli feil når Windows blir oppdatert. Da hjelper det å reinstallere epost-programmet.

Server finner ikke Client.exe

Client.exe er temporær fil for nedlasting av ny versjon av programmet, brukt FjordFruktClient.exe i stedet. Om FjordFruktClient.exe ikke finnes så kan du skifte navn på Client.exe til FjordFruktClient.exe, eventuelt reinstallere programmet.