Secora

«Vi i Secora har brukt M-Prog i flere år og er veldig fornøyd med dette programmet. Vi bruker det for å registrere vedlikehold på våre fartøy. Vi bruker det på flere lektre og mudderapparater.
Her registrerer vi daglig, ukentlig og månedlige vedlikehold.

Vi bruker det også for å legge inn sertifikater på fartøy og utstyr som skal kontrolleres med diverse intervaller. Medisin kister, flåtesertifikat, radiosertifikat mm. Det er enklere å ha alt i et og samme program, samt at flere kan kontrollere statusen på sertifikater, både fra land og fartøy.

I den senere tid har vi også brukt programmet for personell styring og avviksmeldinger. Her legger vi inn personell informasjon som pårørende, klær- og skostørrelser og lager mannskapslister for prosjekter. Siden vi bruker M-Prog til avviksmeldinger, så er det lettere å holde styr på disse, da alle ligger i samme program.» Kenneth Kristoffersen,  2014

Tilbake