M-prog Vedlikeholdsprogram

M-Prog Vedlikehold er er et komplett system for styring og dokumentasjon av vedlikeholdsaktiviteter for skip og rederier. M-Prog vedlikehold er basert på IndustriData Vedlikehold men har ekstra funksjoner for ISM

Programmet er lett å konfigurere og kan brukes i både små og store rederier. Vi har i dag over 100 kunder som bruker vedlikeholdsprogammet. Systemet deles opp i kontor, båter, verksted og lager, og dere har full styring av brukere og datatilgang.

Programmet tar automatisk vare på dokumentasjon gjennom bruk av programmet, og dere egne styringsdokumenter kan lett integreres med dokumentsystemet og brukes aktivt i programmet. Ulike funksjoner, logger og tilpassede skjema reduserer papirbruken radikalt.

Programmet kommer i en grunnversjon med det som trengs for å sette opp en vedlikeholdsplan.

Vedlikeholdsaktiviteter kan fordeles mellom utøvere som selv kan ta ut arbeidsordrer og rapportere jobben som utført. Visuelle verktøy for å sammenligne vedlikeholdstatus mellom båtene.

Les mer

Kontaktskjema M-Prog

Referanse liste: Fosenlinjen, Helgøy Skyssbåt, NSK Shipping, Røværfjord, Seaworks, L.Rødne og Sønner, Secora, Universitetet i Oslo, Barents Nord, Barents AS