M-Prog Vedlikehold Endringslogg

Ver 5.118 – 11.12.2018 (Risikoanalyse, Flytt historikk, Flytt del)

– Risikoanalyse: Kan sette opp grupper av konsekvenser
– Endre risikoanalyse: Nytt felt for risikogruppe.
– Flytt historikk til en annen komponent
– Kopier/send del til annen avdeling/båt: Om ny del skulle lages ble den ikke kopiert riktig.

Back to Index

5.117 – 28.11.2018 (Risikoanalyse, Vedl.plan)

– Jobber, Risikoanalyse: Har fått plass til 4 risikoanalyser
– Risikoanalyse: Fått infofelt som settes automatisk via vedlikeholdsplanen på ny risikoanalyse.
– Risikoanalyse: Full utskrift
– Risikoanalyse, Endre: Endret plassering av elementer (mer i bredden).
– Vedlikeholdsplan: Fått søkefelt.

Back to Index

5.116 – 26.11.2018 (Risikoanalyse)

– Vedlikeholdsplan Ferdig og Komponent, Jobber, Ferdig Nå: Sjekker for om eventuell risikoanalyser er ferdig.
– Risikoanalyse, oversikt maler: Kan fylle ut basert på en mal
– Risikoanalyse, oversikt maler: Kan vise analyser som er basert på en mal
– Risikoanalyse, oversikt utførte analyser, kan fylle ut basert på en mal

Back to Index

5.115 – 25.11.2018 (Verkstedliste, Risikovurdering)

– Verkstedliste, Ny: Endret fra brukernivå 5 til 1. (Rødne)
– Første utkast Risikovurdering

Back to Index

5.114 -14.11.2018 (Bunkring, Ved.Analyse, PO)

– Bunkring: Har fått felt for å registrere nautiske mil
– Vedlikeholdsanalyse: Har fått valg for ansvarlig
– PO: Har fått større felt for inten kommentar, som en fane bak tekstinfo felt
– PO, Send: Utskrift er fjernet. En kan velge å sende prisforespørsel til flere. Info om sending til leverandør/prisforespørsel blir lagt inn i feltet for intern kommentar.

Back to Index

5.113 – 23.10.2018 (Kjemikalier, Verkstedliste)

– Kjemikalier: Ny beholdning på lokasjon virket ikke når beholdning ble redusert.
– Verkstedliste, om en eventuelt har jobber med gammel type «Vent på hendelse»: Fjerne en jobb fra verktøyliste sletter den gamle vent statusen som gjør at jobben ikke kommer opp i vedlikeholdsplanen, samt at dette kommer opp som en feilmelding under kontroll.
– PO, «send prisforespørsel» og deretter «send til levererandør»: Endret ikke status automatisk

Back to Index

5.112 – 14.10.2018 (Komponent oversikt)

– Komponent, Oversikt type 4: Kolonnetittel på valgfrie felter vistes ikke

Back to Index

5.111 – 08.10.2018 (Skjema, Avfall)

– Skjema, Utskrift: Kan undertrykke topp-felt med Dato, Avdeling, Tittel, Reg.Av, Personalsak og Ferdig. Dette settes opp i System-oppsett.
– Avfallslogg, verktøy for å setja lokasjon, type, enhet, metode
– Avfallslogg: Kan vise veileder som settes opp i Systemoppsett.
-Avfallslogg: Ny avkryssing for ‘Ikke planlagt utslipp»

Back to Index

5.110 – 04.10.2018 (Avvik, PO, Fremside status)

– Avvik, Endre avvik som er lukket: En kan legge inn dokumenter i ettertid, nå er det begrenset til 12 mnd etter ferdigstilling. Dokument som er lagt inn i ettertid kan slettes innen 14 dager
– PO, hent deler: Knappen for «Ny» var grået ut.
– Status på fremsiden for antall komponenter som ikke er oppdatert de siste 7 dager stemte ikke med oversikten. De var en dag feil. Og oversikten viser også komponenter uten time-jobber. Ny kolonne med antall time-jobber.

Back to Index

5.109 – 18.09.2018 (Skjema, Avfall)

– Oversikter (søk og reduser linjer) F4 fjerner linjer som ikke er valgt (som før), men har lagt til F5 som fjerner linjer som ikke er valgt.
– Avfall, Avvik, Logg, PO, Postering, Skjema, Verkstedliste, Revisjonsplan: dokumenter: På noen gamle servere kunne dato for dokumentnøkkel bli laget med to siffer i årstallet, nå brukes alltid 4 siffer.
– Skjema, Endre: Ny knapp for å vise dokumenter direkte.

Back to Index

Ver 5.108 – 30.07.2018 (PO, hent deler)

– PO, Endre: Kunne ikke hente deler fordi «Velg» knappen var grået ut

Back to Index

Ver 5.107 – 26.07.2018 (Komponent valgfri tittel)

– Komponenter, valgfri tittel 3 virket ikke

Back to Index

5.106 – 10.07.2018 (Reservedeler)

– Reservedeler, Oversikt:
Alle avdelinger valgt: Kan velge å bare vise fellesdeler (= uten avdeling)
Avdeling valgt: Kan velge å bare vise deler for valgt avdeling

– Reservedeler, Endre: Om en bruker er satt opp med en valgbar avdeling så kunne han ikke endre reservedel uten avdeling.

Back to Index

5.104 – 06.07.2018 (Reservedeler)

– Reservedeler, ny kolonne for strekkode i oversikttype 2
– Reservedeler, skann strekkode viser vindu for håndtering av deler: Om en bruker avkryssing i høgre hjørne for å lukke så får en programfeil ved neste skanning.

Back to Index

5.103 – 28.06.2018 (Avfallslogg)

– Avfallslogg, oversikt: Tar med opp til 4 desimaler

Back to Index

5.102 – 20.06.2018 Kjemikalier

– Kjemikalier, Oversikt: Kolonne for forhandler

Back to Index

5.101 – 07.06.2018 PO, Deler, Vedlikeholdanalyse, Gangtimer

– PO, sende prisforespørsel: Nå blir status oppdatert i oversikten med en gang
– Etterregistrert historikk: Deleliste for komponent var ikke tilgjengelig
– Vedlikeholdsanalyse, timer pr fagområde, jobbtype, ansvarlig og utøver
– Komponent, gangtimer/teller: Tar var på de siste 25 oppdateringene

Back to Index

5.100 – 30.06.2018 Avvik tilgang

– Endre avvik i ettertid: Øket antall dager fra 7 til 21
– Avvik: Justert på tilgang til felter når avvik er ferdig. Infofelt kan rulles.

Back to Index

5.099 – 20.05.2018 Logg

– Logg: Oversikt manglet klokkeslett i datokolonnen.

Back to Index

5.098 – 07.05.2018 Deler, logg, PO motta, verkstedliste

– Reservedeler, nytt felt for lager-underposisjon
– Driftslogg, oversikt, status uavklart.
– Driftslogg, valg av «dato behandles» er sortert.
– PO, motta deler, lagt inn ny kolonne for lagerposisjon
– Verkstedliste, ny funksjon for å kopiere til ny liste
– Verkstedliste, endre, bestill: Virket ikke (feilmelding)

Back to Index

5.097 – 07.05.2018 (Timeforfall neste feil)

For timebasert vedlikehold brukes normalt ikke valget «ikke forskyv» da dette er motsatt av det en ønsker med timebasert vedlikehold. Men om «ikke forskyv» for en timebasert jobb var huket av, så ble neste timeforfall beregnet feil.

Back to Index

5.091 – 17.04.2018 (Undergrupper, Avviktilgang)

– Forkortelser, Undergrupper: Undergruppene viste ikke (etter forrige versjon)
– Oppsett brukere: Begrensning til håndtering / lukking av avvik på avviksalvorlighet virket ikke

Back to Index

5.089 – 05.04.2018 (Kviletid, komponent, PO)

– Komponent oversikt: Tittel på hovedkomponenter vises ikke riktig etter oppdatering før en ekstra reindeks.
– Vedlikehold, Kontroll: Lagt til kolonner for jobbtype og fagområde
– Kviletid, oversikt: Lagt til kolonne for anmerk
– Komponent, oversikt, valg av avdeling: Viser bare avdeling med gyldig komponentnummerområde
– PO, Oversikt: Sett status kan også sette sendt og kansellert. Bedre oppdatering av knappestatus.

Back to Index

5.088 – 03.04.2018 (Ansatt/Mannskap feil)

Fikk feilmelding når en åpner mannskap / ansatte

Back to Index

5.087 – 23.03.2018 (Avvik epostvarsel)

Automatisk varsel av nye avvik kan settes opp under Systemoppsett. Hver morgen så kjøres en sjekk for nye avvik som er registrert, og epost blir automatisk sendt ut.

Back to Index

5.086 – 23.03.2018 (Reservedler brukt hvor ?)

– Oversikt deler: Knappen «Brukt Hvor» viser nå også deler som er brukt på delelister.
– Oversikt delelister, viser kolonne for hvor mange komponenter som bruker delelisten.

Back to Index

5.085 – 21.03.2018 (Deleliste infokolonne, opplasting)

– Delelister: Endret kolonne lager+posisjon til Info. Kan redigeres direkte i oversikten.
– Uploadfile: Kunne feile om start på ei blokk var #0
– Dokumentdroppboks: Opplasting av ei fil merker nå den som selected slik at ein slepp å merka den på nytt for å vise

Back to Index

5.084 – 19.03.2018 (Komponent standard felter)

Titlene på komponent valgfrie felter ble ikke vist i komponent treoversik nr 4, og heller ikke når en endre en komponent.

Nå endres komponent valgfrie felter under Fil, Oppsett, System

Back to Index

5.081 – 04.02.2018 (Valgbare komponentstatuser)

Opp til 3 ulike statuser kan defineres for komponenter. Når de er aktive kommer de opp som valg på komponent, komponentoversikt og komponent velg-oversikt.
Verktøyknappen i oversiktene kan brukes for å sette status på valgte komponenter

Back to Index

5.080 – 22.01.2018 (PO utskrift, Autologout)

– PO, Utskrift: Justert på engelsk tekst: Telephone under leverandør kom i konflikt med nummerert. Mindre avrunda hjørner for ramme rundt leverandø
– Grafisk oversikt sertifikater: Frafen viste 30 dager for lite.
– Auto-Logut ved kort
– Lagt til Auto-Logut når ein ikkje loggar inn med kort

Back to Index

5.077 – 18.01.2018 (PO – logge mottak, Ansatt oversikt utleveringer)

– PO, Motta: Logger antall, dato og brukernavn ved mottak av bestillte varer.
– Ansatte: Ny oversikt over alle utleveringer, før så måtte man sjekke hver ansatt

Back to Index

5.072 – 05.01.2018 (Mannskap ombord – tidssoner)

Mannskap ombord: Støtte for klokkeslett med ulik tidssone i forhold til server

Back to Index