IndustriData Vedlikehold
Om IndustriData
Vedlikehold
Egenskaper
Detaljer
Support
Kontakt oss
Mange baller i luften

Egenskaper og funksjoner ved IndustriData Vedlikehold

 • Planlagt vedlikehold
 • Korrektivt vedlikehold
 • Tilstandsbasert vedlikehold
 • Historikk
 • Budsjett og regnskapsrutiner
 • Reservedeler
 • Sertifikater
 • Servicekontrakter
 • Dokumentarkiv
 • Referanser til lover og regler
 • Støtter brukerdefinerte og standard nummersystemer
 • ISM-koden
 • Bestillingsordrer til både leverandører og driftsselskap.
 • Leverandørarkiv
 • Driftsrapporter
 • Klient-Server versjon kommuniserer svært effektivt, også over internett med modem.
 • Rutiner for oppdatering av sentralt vedlikeholdsprogram (replikasjon)
 • Innebygd webserver for vedlikeholdsdata og -dokumenter

Varianter av IndustriData Vedlikehold

 • Forenklet versjon for de som skal et program som er spesielt lett å bruke.
 • Enbruker standard versjon
 • Flerbruker Klient - Server versjon
-
Tlf 53 66 17 33 / 90 96 93 55, epost post@idata.no
-