Grieghallen

«Grieghallen bruker Vedlikeholds systemet som et Web Hotell, dette løser problemet at alle underleverandører kan koble seg opp hvor enn de befinner seg.

All dokumentasjon blir automatisk lagt inn i vedlikeholdsprogrammet, en trenger ikke å hente informasjon fra andre steder. Dette ble gjort i forbindelse med at Grieghallen er inne i et rehabiliterings program som går over 2 år. Vi har veldig mange ulike aktører inne som er inne på systemet, disse produserer tegninger lager FDV dokumentasjon +++.

Ved siden av dette brukes det også som et ordinært vedlikeholdsprogram. Grieghallen er veldig fornøyd med utvikler av programmet og den fleksibilitet som er vist. Alle brukere ca. 25 samtidige er det bare positive tilbakemeldinger fra « –  Anthony Aakre 2014

Tilbake