FruktKlient endringslogg

3.506 – 21.01.2018 (Middel blandbarhet og blandingsrekkefølge)

– Middel: Fått felt for blandingsrekkefølge
– Middel: Kan lage liste over midler som den ikke kan blandes med
– Sprøyting: Advarsel når midler ikke kan blandes
– Sprøyting: Utskrift viser midlene i blandingsrekkefølgje

(Oppdatering av sprøytemidler, bladgjødsling og gjødsel for Frukt og Bær blir sendt ut før sesongen for de som abonnerer på oppdateringsfil fra Hardanger Fjordfrukt som blir oppdatert av NLR Ullensvang)

Back to Index

3.505 – 20.01.2018 (Felt nytt datofelt: Felt gyldig fra)

– Felt: Har fått felt for «Dato Gyldig fra» som kan brukes når deler av felt skal ryddes

Back to Index

3.503 – 12.01.2018 (Silo fellessortering av småpartier. Statistikk felt alder)

– Statistikk som ignorerer felt av en viss alder: Alder ble målt i forhold til inneværende år, ikke i forhold til året en ser på.
– Prøver, endre: Prøvetype ble ikke satt
– Sorter fra Silo: Kan slå sammen parti fra silo, og fordele faktisk kg når sortering er ferdig.

Back to Index

3.502 – 11.01-2018 (Silo merkelapp, Silo typer, Hovedordre knapper)

Hovedodre: Plass til flere knapper på fremsiden
– Innlevering, Felt: Søker automagisk etter felt før valgt dato
– Silo In/Ut, utskrift av IFCO lapp: Variabel1 = Silonavn, Variabel2 = prisgruppenavn
– Silo kan defineres som blandbar (mixable), dvs det er ingen kontroll over blanding av sorter / produsenter
– Silo kan defineres som «ignorer sortering» = Sorteres på nytt for å unngå dobbelsortering. Fører til at kg på sorteringer til denne silo blir fjernet når sortering er ferdig, men kg kommer inn i silo som før.

Back to Index