FruktKlient endringslogg

3.549 – 30.07.2018 (Avrekning)

– Avrekning: Trekk kom ikkje i trekknivå-rekkefølge.

Back to Index

3.548 – 30.07.2018 (PO, Sortering Greefa)

– PO, Endre: Hente deler, kunne ikke velge deler fordi «Velg» knappen var grået ut.
– Sortering Greefa: Katalogvalg for Greefa kom oppå felt for «Kameleon Data katalog Ut»

Back to Index

3.547 – 27.07.2018 (Sortering Kameleon)

– Brukeradgang: Om en kan sortere og har brukernivå 6 så kan en endre kameleon-merkelapper

Back to Index

3.046 – 25-07.2018 (PO, Fraktbrev, Bladgjødsling)

– PO, Endre PO: Om leverandør er valgt: Velg deler: Begrenser oversikt varer til valgt leverandør
– Fraktbrev, Ny, Hent Bestilling: Om lever til / sluttbruker er definert i bestillinga blir denne no lagt inn på fraktbrevet.
– Bladgjødsling: Fjerna krav om hentefrist

Back to Index

3.545 – 10.07.2018 (Brukerstyring, SMS logg)

– Oppsett brukere: Egen avhuking for «Konverter levering til ferdigvare»
– SMS logg er nå tilgjengeleg etter omskriving av brukertilgang

Back to Index

3.543 – 07.07.2018 (sortering vekt, levering ferdigvare)

– Levering, Oversikt, knappen «Vis Silo» vises bare for lager/pakkeri
– Levering, Oversikt, ny knapp for å viser ferdigvare kg og antall for en levering
– Sortering, kan lese kg inn fra bandvekt
– Sortering: Vekter (siste 4 plasser): Kan som før bruke Vekt1 – Vekt2 + Vekt3, man kan nå trekke i fra kg fra to klasser: Vekt1 – Vekt2 + Vekt3 – Klasse1 – Klasse2.

Back to Index

3.538 – 21.06.2018 (kreditnota, fakturer varepris)

– Lage kreditnota: Fjern ev. låst og edi-sendt
– Fakturer, varepris som finnes via avrekningspris, viser prisdato i parantes etter ordrenummer. Også med på utskrift.

Back to Index

3.537 – 12.06.2018 Støtte for App 1.1.17

APP:
– valg av felt i fleire omgangar virkar som planlagt
– versjonsnummer
– autolagre når app går i bakgrunnen
– Android: Hardware key back
– Plantevern: kan kopiere

Back to Index

3.536 – 12.06.2018 Felt hovedgruppe/undergruppe for produsent

– Velge medlem/produsent: Merker valgt medlem
– Frukt Hoved/Undergrupper for produsent: Viser bare hoved/undergrupper for de feltene som produsenten har definert. Om produsenten ikke har definert felter vises alle

Back to Index

3.535 – 31.05.2018 Brukeroppsett

– Brukere, Oppsett: Har fått valg for start av kortleser for timeregistrering

Back to Index

3.534 – 30.05.2018 EDI fraktbrev, medlem, avrekning

– Fraktbrev: Kan oppdatere fraktbrev med kjøperdata om nødvending vha «hent knappen»
– Medlem, Endre: Lagerbruker kunne ikkje endra medlemsnummer, produsentnummer, gardsnr osv.
– Fraktbrev, EDI: Kontroll for om nødvendige data mangler, f.eks medlemsnummer i BAMA, navn, vare, levering osv.
– Avrekning: Ikke alle trekk er med etter forrige versjon

Back to Index

3.533 – 25.05.2018 Trekk

– Oversikt trekk/tillegg – kan filterere på mange valg, flere kolonner for sort, enhet, prisgruppe, pakkeri, område, osv.

Back to Index

3.532 – 15.05.2018 (Temperaturmonitor)

Visning av temperatur fra blåtannprober virket ikke.

Fil, oppsett, kategorier / koder var ikke tilgjengelig etter omskriving av brukertilgang.

Back to Index

3.529 – 11.05.2018 (merklapper A4)

Rettet opp feil i utskrift av merkelapper til A4 skriver.

Back to Index

3.528 – 04.05.2018 (3 sprøyter)

Støtte i medlemsoppsett for opp til tre tåke/åkersprøyter, som også kan brukes for en sprøyte med flere dyser. Valg av sprøyte i plantevern kommer senere

Back to Index

3.256 – 04.05.2018 (Detaljert brukerstyring)

Detaljert oppsett av bruker med 44 valg for omåder. Brukernivå styrer ikke i like stor grad tilgang lenger.

Det er lagt inn hint på en del av valgene som viser hvilket brukernivå som er brukt.

 

Back to Index

3.525 – 30.04.2018 (Import av midler-2018)

Justert for import av middeldatabase, nå med liste med ikke-kompatible midler

Back to Index

3.524 – 20.04.2018 (App 1.1.11)

Nødvendig for FruktKlient-App versjon 1.1.111

Back to Index

3.523 – 17.04.2018 (Frukt-Undergruppe, BAMA EDI)

Frukt undergrupper, kan bruke komma i teksten igjen

BAMA EDI: Sender med innleveringsnummer

Back to Index

3.521 – 02.04.2018 (Behandling slette/enhet, vare rabatt/kopier, silofarge, silooversikt)

– Ansatte: Bedre kontroll med at brukernavn / passord er ikke er brukt av brukere og medlemmer. Forenklet registrering ved at færre felter må fylles ut.
– Sprøyting, slette: Kan ikke slette gamle sprøytingar
– Sprøyting: Bedre tittel på mengd (gr/ml – kg) ved valg av behandlingstype
– Vare, Endre: Hovedordre, rabatt: sette prosent eller pris
– Vare, kopier: tar med mva
– Silo/Mellomlager: Kan velge farge via Frukt-Undergruppe
– SiloOversikt: Sortert alfabetisk på navn, valg av hovedgruppe/undergruppe lagt til

Back to Index

3.520 – 19.03.2018 (Rotskjæring, IP-Cam autostart, App støtte)

Ny behandling: Rotskjæring

IP-Kamera kan autostarte når FruktKlient startes

Støtter ny versjon av FruktKlient App som:
– Kan vise tidligere innleveringer
– Kan legg inn notat
– Kan ta bilde mot notat

 

Back to Index

3.516 – 23.02.2018 (Manuell fraktbreveksport GH, sortering, pallepool)

Kan sende manuelle fraktbrev (ikke via EDI bestilling) som EDI fraktbrev til BAMA.

Sortering Celox, Sortering Ellips, SorteringMikrotek og SorteringCelox kan bruke de siste 6 klassene om nødvendig.

Pallepool eksport, har lagt inn + framfor positiv tidssone etter forespørsel fra NLP.

Back to Index

3.512 – 04.02.2018 (Fraktbrevgrunnlag Gartnerhallen)

Justert på omrekning av priskolonne om eksportenhet var kg

Back to Index

3.510 – 04.02.2018 (Notat)

Kan legge inn notater som kobles mot Hovedgruppe, Undergruppe og eventuelt Teig. Kan legge inn dokumenter.

Back to Index

3.508 – 28.01.2018 (Pollinering, Behandling oversikt)

– Behandling, Oversikt: Kan velge pollinering som type. Ny kolonne for konsentrasjon av middel1
– Behandling, Oversikt, Valg av hovedgruppe: Om hovedgruppe i behandlingen ikke er valgt, sjekkes hovedgrupper i feltene
– Behandling, valg av middel som har siste bruksår: Melding om at det er siste bruksår og at en bør bruka opp resten

Back to Index

3.506 – 21.01.2018 (Middel blandbarhet og blandingsrekkefølge)

– Middel: Fått felt for blandingsrekkefølge
– Middel: Kan lage liste over midler som den ikke kan blandes med
– Sprøyting: Advarsel når midler ikke kan blandes
– Sprøyting: Utskrift viser midlene i blandingsrekkefølgje

(Oppdatering av sprøytemidler, bladgjødsling og gjødsel for Frukt og Bær blir sendt ut før sesongen for de som abonnerer på oppdateringsfil fra Hardanger Fjordfrukt som blir oppdatert av NLR Ullensvang)

Back to Index

3.505 – 20.01.2018 (Felt nytt datofelt: Felt gyldig fra)

– Felt: Har fått felt for «Dato Gyldig fra» som kan brukes når deler av felt skal ryddes

Back to Index

3.503 – 12.01.2018 (Silo fellessortering av småpartier. Statistikk felt alder)

– Statistikk som ignorerer felt av en viss alder: Alder ble målt i forhold til inneværende år, ikke i forhold til året en ser på.
– Prøver, endre: Prøvetype ble ikke satt
– Sorter fra Silo: Kan slå sammen parti fra silo, og fordele faktisk kg når sortering er ferdig.

Back to Index

3.502 – 11.01-2018 (Silo merkelapp, Silo typer, Hovedordre knapper)

Hovedodre: Plass til flere knapper på fremsiden
– Innlevering, Felt: Søker automagisk etter felt før valgt dato
– Silo In/Ut, utskrift av IFCO lapp: Variabel1 = Silonavn, Variabel2 = prisgruppenavn
– Silo kan defineres som blandbar (mixable), dvs det er ingen kontroll over blanding av sorter / produsenter
– Silo kan defineres som «ignorer sortering» = Sorteres på nytt for å unngå dobbelsortering. Fører til at kg på sorteringer til denne silo blir fjernet når sortering er ferdig, men kg kommer inn i silo som før.

Back to Index