Bergen Brannvesen

«IndustriData Vedlikehold brukes av mange avdelinger her på huset. Det være seg røykdykker avd, drift av brannstasjon bygninger, it, osv.

Bergen brannvesen har pr dags dato 73 kjøretøy med forskjellig utstyr og krav til dokumenterte års kontroller/godkjenninger. Dette være seg alt fra store brann lifter, krokbiler, kranbiler, brannteknisk utstyr og avanserte brann og redningsbiler.

Vi har god hjelp av IndustriData sine datasystemer for styring og analyse av vedlikehold.

Dette forteller oss når vårt utstyr skal til årlig pålagte godkjenninger som EU/PKK kontroller. Planlagt vedlikehold og korrektivt vedlikehold. Eks Daglig kontroll, ukentlig, månedlig, halv årlig, årlig osv.

Det forteller oss når våre lifter skal sertifiseres / Kontrolleres.

IndustriData Vedlikehold forteller og lagrer all dokumentasjon på vårt utstyr. Lagrer også info om hvordan jobben skal utføres, eller ble utført og av hvem.

IndustriData Vedlikehold gir oss mulighet til og lagre alle tekniske spesifikasjoner og viktige tegninger, innholdsfortegnelser, historikk, service rapporter, tilstandsbasert vedlikehold fram i tid, service kontrakter/avtaler, leverandører, lagring av sertifikater og års godkjenninger og dokumentarkiv, mm.

Det gjør våre mannskaper lett tilgang til og rapportere feil og mangler inn i vedlikeholds / jobb rapportering. Feil og mangler legges i det fag felte det gjelder, og personen som melder feilen/mangler vises i rapporten.

IndustriData Vedlikehold gir oss full oversikt over kjørte km på kjøretøy,  timetelling av pumper ol. Kostnader, antall medgåtte timer, delekostnader osv.

Man kan lett søke et komponent som får et eget komponentnummer, som man kan legge inn diverse viktig informasjon.» – Bjørn Ove Mårstig 2014

Tilbake