BærKlient

Bærklient er et nytt dataprogram som gir kontroll på utgifter og inntekter

Bærklient gir en samlet gjødslingsplan, rådgiving, avlingsresultat, økonomisk resultat, feltprestasjoner, plukkeprestasjoner, lønningssystemsystem, lønnsrapport og sprøytejournal mm på samme sted.

BærKlient:

 • Samler dyrkingsråd og resultat
 • Enkelt å bruke
 • Lønnskostnader og lønnsrapport
 • Rapport for henting/plukking
 • Rapport avling og mengde solgt
 • Rapport økonomi
 • Feltrapport
 • Rapport plukkere
 • Sprøytejournal mm.
 • Før sesongen
 • Rådgiver vil ha tilgang

Utfyllende informasjon om programmet får du her

Bærklient er nå tilgjengelig. Bestillingsskjema Bærklient