IndustriData Vedlikehold
Om IndustriData
Vedlikehold
Egenskaper
Detaljer
Support
Kontakt oss
Mange baller i luften
-
Komplett vedlikeholdssystem
-
IndustriData Vedlikehold er et komplett EDB-basert vedlikeholdssystem, som er tilpasset mellomstore og små virksomheter. Systemet benyttes både i landbasert virksomhet og ombord i skip (støtter ISM-koden)). IndustriData Vedlikehold leveres i norsk og engelsk versjon.

-
Lett å bruke
-
IndustriData Vedlikehold er meget lett å lære, normalt vil en som kjenner til bruk av datamaskin kunne bruke systemet etter en til to dagers opplæring. Det er lagt vekt på å gjøre programmet enkelt i bruk. Noe vi har oppnådd ved at utvikling og testing har skjedd i tett samarbeid med brukerene.

-
Enkelt å komme i gang
-
Med IndustriData Vedlikehold er det enkelt å registrere data. Registrerings rutinene er laget slik at store datamengder kan registreres på en rask og effektiv måte.

-
Lave kostnader
-
Fokus på små og mellomstore bedrifters behov sammen med moderne utviklingsmetoder og -verktøy, har resultert i et vedlikeholdssystem som både er rimelig og funksjonelt. Systemet har ikke bare lave anskaffelseskostnander, det er rimelig i drift også.

-
Nytt i ny versjon
-
Den nye versjonen av IndustriData Vedlikehold er forbedret på mange områder. Spesielt har vi lagt vekt på å gjøre systemet ennå enklere i bruk. Av ny funksjonalitet kan vi nevne støtte for ISM-koden, vedlikeholdswebserver og håndtering av dokumenter. Det er gjort mange små og store forbedringer. Ta kontakt for en demonstrasjon.

-
Tlf 53 66 17 33 / 90 96 93 55, epost post@idata.no
-